• BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ MỚI

Loại xe Phạm vi dưới 30 km( VND) Phạm vi trên 30 km( VND)
Xe 4 chỗ 17k/km 13k/km
Xe 7 chỗ 19k/km 15k/km
Xe hợp đồng đi tỉnh 1 hoặc 2 chiều Báo giá trực tiếp

 

02588883535
0969736740